ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Ogólne zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej
Warunki świadczenia usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
Niemcy
 
Usługi ponadgraniczne
Preferencje w nabywaniu przez przedsiębiorstwa niemieckie usług
Warunki zabezpieczenia społecznego pracowników w Niemczech
 
 
 
 Mapa serwisu
 
 
Opodatkowanie usług budowlanych wykonywanych przez polskie firmy w Niemczech

Dla określenia obowiązków podatkowych z tytułu usług budowlanych wykonywanych na terenie Niemiec istotny jest czas trwania robót budowlanych. Gdy prace budowlane trwają nie dłużej niż 6 miesięcy polski podmiot nie musi się rejestrować dla celów podatkowych. Natomiast gdy prace są przewidziane na okres powyżej 6 miesięcy to należy dokonać rejestracji podatkowej. Podmiot, który zamierza wykonywać prace budowlane ma obowiązek złożenia zawiadomienia w gminie lub we właściwym urzędzie skarbowym (na druku urzędowym danej gminy). Gmina, której składa się zawiadomienie, przekazuje informację do urzędu skarbowego.
Po 6 miesiącach powstaje obowiązek dokonania zaliczek podatkowych. W pierwszym roku działalności wysokość zaliczek jest określana przez urząd skarbowy w sposób szacunkowy. Zaliczki należy wpłacać w okresach kwartalnych na rachunek urzędu skarbowego. Po pierwszym roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie do końca maja w przypadku deklaracji składanej bezpośrednio przez podmiot wykonujący usługę budowlaną. W przypadku powierzenia tego obowiązku doradcy podatkowemu termin złożenia deklaracji podatkowej jest przedłużony do końca września.
Zleceniodawca usług budowlanych świadczonych przez podmioty zagraniczne ma obowiązek pobrać zaliczki podatkowe w wysokości kwoty wynagrodzenia z chwilą dokonywania zapłaty (Bauabzugsteuer). Zaliczki te są pobierane niezależnie od tego czy wykonujący prace budowlane dokonał rejestracji podatkowej i ma obowiązek dokonywania zaliczek podatkowych. W przypadku dokonania rejestracji podatkowej, zaliczki pobierane przez zleceniodawcę mogą być zaliczone na poczet zaliczek podatkowych ciążących na wykonawcy prac. Firma niemiecka nie dokonuje poboru podatku od wynagrodzenia gdy wartość usługi nie przekracza 5.000 euro w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość zwolnienia od poboru zaliczek przez zleceniodawcę niemieckiego w przypadku jeśli polski podmiot uzyska zaświadczenie o tzw. wyłączeniu. Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest złożenie wniosku w urzędzie skarbowym w Oranienburgu, który jest właściwy dla podmiotów z Polski. Zaświadczenie zostanie wydane jeśli urząd niemiecki uzna, że zobowiązania podatkowe nie są zagrożone.
Zgodnie z polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy budowa trwa krócej niż 12 miesięcy, obowiązek podatkowy powstaje wyłącznie  w Polsce. W takiej sytuacji polski przedsiębiorca powinien wystąpić o zwrot pobranego w  Niemczech podatku za okres powyżej 6 miesięcy. Przy budowach trwających krócej niż 6 miesięcy nie ma obowiązku rejestracyjnego, a ewentualny obowiązek rozliczenia podatku VAT od usług budowlanych lub dostaw połączonych z montażem ciąży na niemieckim zleceniodawcy. Przy budowach przekraczających okres 6 miesięcy występuje obowiązek rejestracji w Niemczech z chwilą rozpoczęcia prac budowlanych dla celów rozliczenia podatku VAT. Rejestracja ta jest dokonywana z urzędu na mocy zawiadomienia składanego w gminie. Obowiązek rozliczenia podatku VAT odbywa się w cyklu kwartalnym.

Do góry  

 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015