ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Ogólne zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej
Warunki świadczenia usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
Niemcy
Usługi ponadgraniczne
Samodzielne wykonywanie usług
 
 
 
 
 Mapa serwisu
 
 
Samozatrudnienie rzemieślników w Niemczech

Samozatrudnienie oznaczające samodzielną działalność gospodarczą na terenie Niemiec związane jest jednak z spełnieniem odpowiednich wymogów miejscowych. W Niemczech istnieje możliwość zarejestrowania jednoosobowych firm rzemieślniczych. Firma taka musi udowodnić swoją samodzielność prawną oraz zdolność prowadzenia księgowości i wystawiania rachunków. Rzemieślnicy muszą również liczyć się z kontrolą Departamentu Kontroli Finansowej Pracy na Czarno (FKS), który podlega Federalnemu Ministerstwu Finansów.

Przy tym istotne dla rzemieślników jest posiadanie potwierdzenia swoich kwalifikacji. W Niemczech do niedawna stosowana była praktyka wymagania świadectwa mistrzowskiego (Meisterbrief). Obecnie w niektórych dziedzinach zniesiono ten wymóg. W przypadku wymagania świadectwa mistrzowskiego należy w niemieckiej regionalnej izbie rzemieślniczej (Handwerksrollen) przedłożyć zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych poświadczenie dyplomu wydanego przez Związek Rzemiosła Polskiego . Możliwe jest przedłożenie dokumentów porównywalnych świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych (w formie dyplomów lub świadectw). W takim przypadku osoba może być poddana egzaminowi kwalifikacyjnemu lub uzupełniającemu, jeżeli kwalifikacje wynikające z przedłożonych dokumentów w znacznej mierze różnią się od wymaganych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.  

W dniu 29 czerwca 2005 r. rząd niemiecki wydał rozporządzenie dotyczące uznawania egzaminów zawodowych i technicznych w rejestrze rzemieślników. Władze niemieckie wprowadziły te nowe uregulowania w celu stworzenia podstaw dla obowiązku uznawania poszczególnych dyplomów rzemieślniczych i dostosowania do nowej struktury zawodowej. Nowe rozporządzenie nie tworzy jednak dodatkowych list przyporządkowujących kwalifikacje, stopnie i rodzaje rzemiosła dla poszczególnych rzemieślników. Dotychczas takie listy stanowiły główne kryterium dla niemieckich izb rzemieślniczych przy sprawdzaniu zgodności dyplomów. 

Poza tym konieczne jest wykazanie się odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu działalności rzemieślniczej. Podstawą jest udzielenie tzw. zezwolenia wyjątkowego na podstawie § 9 ustawy o rzemiośle (rozporządzenie o rzemiośle - HwO/EWG/EWR - jak też dyrektywy 1999/42 Unii Europejskiej). W myśl obowiązujących uregulowań prawnych dopuszczonym do wykonywania działalności rzemieślniczej w Niemczech może być obywatel kraju członkowskiego UE, który w rzemiośle:

 • pracował 6 lat nieprzerwanie jako samodzielny lub zarządzający zakładem rzemieślniczym,
 • lub pracował 3 lata, jeżeli w danym fachu absolwował, co najmniej trzyletnie wykształcenie,
 • lub pracował, co najmniej 3 lata nie przerwanie samodzielnie i 5 lat niesamodzielnie,
 • lub pracował, co najmniej 5 lat na kierowniczym stanowisku, z czego 3 lata w swej działalności związany był z technicznymi zadaniami i ponosił odpowiedzialność, za co najmniej jeden dział przedsiębiorstwa, po tym jak w danym fachu absolwował trzyletnią naukę.

Wyżej wymienione wymogi otrzymania zezwolenia na zasadach wyjątku nie dotyczą jednak następujących zawodów:

 • optyk,
 • akustyk aparatów słuchowych,
 • technik ortopeda,
 • wykonawcą butów ortopedycznych,
 • technik dentystyczny.

Osoby posiadające wymienione zawody mogą otrzymać zezwolenie w ramach wyjątku na
podstawie porównywalnych dyplomów lub świadectw według dyrektywy Unii Europejskiej 92/51 EWG, 89/48 EWG oraz 2001/19 EG.

Od 1 stycznia 2004r. dla ponad 50 dziedzin działalności rzemieślniczej i zawodów nastąpiło zwolnienie z wymagalności powyżej wymienionych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.Do dziedzin działalności rzemieślniczej zwolnionej z tego wymogu należą:

 • posadzkarze,
 • wytwórcy betonu i terakoty,
 • wykonywanie wylewek,
 • ceramików
 • parkieciarzy,
 •  monterów rolet i żaluzji,
 • dekoratorów wnętrz,

Świadectwem mistrzowskim muszą się jednak nadal wylegitymować m.in.:

 •  murarze,
 •  betoniarze,
 • cieśle,
 • dekarze,
 • kamieniarze,
 • sztukatorzy,
 •  malarze,
 • stolarze,
 • szklarze

Na terenie Niemiec informacji udziela Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorstw Usługowych w Niemczech (VdPD) lub instytucje rzemieślnicze stowarzyszone w Zentralverband des deutschen Handwerks. Szczegółowe uregulowania są również dostępne na stronie Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Polskiej w Niemczech.

Poświadczenia charakteru i okresu wykonywania działalności dla obywateli polskich wydaje
Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej:

 

Ministerstwo Gospodarki

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości.

Plac trzech Krzyży3/5

00-507 Warszawa

Tel.: +48 22 693 57 61

Fax: +48 22 693 40 23

 

Verband der Polnischen Dienstleistungsunternehmen

In der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Schönhauser Str. 61

50968 Köln

Tel: +49 (0) 221-9347 290-0

Fax: +49 (0) 221-344 979

 

Zentralverband des deutschen Handwerks

http://www.hwk.de/

e-mail: beriebsberatung@hwk-berlin.de

 

http://www.wirtschaft-polen.de/

http://www.infopolen.de

http://www.twg.pl
Do góry  

 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015