ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zasady Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 
Zasady traktatowe świadczenia usług w krajach UE
 
Dyrektywy usługowe - uznawanie kwalifikacji
 
Liberalizacja rynku usług w UE
 
Opodatkowanie usług i ubezpieczenie społeczne
 
Warunki świadczenia usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
 
Inne przydatne informacje
Ponadgraniczne świadczenie usług w krajach UE
Świadczenie usług przez zakładanie firm w krajach UE
Dane statystyczne
 
 
 
 Mapa serwisu
 
 
Ogólne zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej


Zasady traktatowe świadczenia usług w krajach UE
Usługi, zgodnie z prawem wspólnotowym, są to czynności, które mają charakter czasowy i transgraniczny, i jednocześnie nie są objęte regulacjami dotyczącymi swobody przepływu kapitału, towarów i osób. Obejmują one przede wszystkim działalność o charakterze przemysłowym, działalność handlową, działalność rzemieślniczą, a także wykonywanie wolnych zawodów (art. 50 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - TWE). Zgodnie z przytoczonym art. 50 TWE, usługami są świadczenia wykonywane z reguły odpłatnie.

Dyrektywy usługowe - uznawanie kwalifikacji
Dyrektywy usługowe regulują kwestie uznawania kwalifikacji i uznawania zagranicznych dokumentów o wykształceniu. Są to dyrektywy tzw. systemu ogólnego i dyrektywy sektorowe.

Liberalizacja rynku usług w UE
Liberalizacja unijnego rynku usług ma stanowić kolejny krok w kierunku budowy w Unii Europejskiej (UE) wspólnego, jednolitego rynku wewnętrznego. Ogólna swoboda świadczenia usług została zagwarantowana już w traktacie rzymskim, a następnie potwierdzona w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (obecnie art. 43 i art. 49 TWE). Liberalizacja wykonywania usług przez podmioty i osoby fizyczne na terenie UE obejmuje zarówno dziedzinę usług finansowych, jak i usług infrastrukturalnych, stworzenie paneuropejskiego rynku pracy, a także poprawę klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Szczególne oczekiwania w liberalizacji rynku usług pokładają - dla swojego rozwoju gospodarczego - nowi członkowie, którzy przystąpili do UE w 2004 r., głównie osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Opodatkowanie usług i ubezpieczenie społeczne
Podstawy wspólnej polityki UE w dziedzinie podatków. Rodzaje obciążeń podatkowych w krajach członkowskich.Zasady ubezpieczenia społecznego.

Warunki świadczenia usług w wybranych krajach Unii Europejskiej


Inne przydatne informacjeDo góry  
 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015