ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej
 
Wyjątki od zasady swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku UE
 
Wymogi techniczne
 
Rejestracja podmiotu jako podatnika VAT UE
 
Nowe obowiązki podatkowe dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z krajami członkowskimi UE
 
Deklaracje INTRASTAT
 
Ograniczenia w przywozie towarów do Polski przez osoby indywidualne
 
Jak znaleźć wspólnotowy akt prawny?
 
Zmiany popytu zewnętrznego krajów UE w latach 2005-2007
 
Dane statystyczne o handlu zagranicznym Polski
ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 
 
 
 Mapa serwisu
 
 
HANDEL Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj stał się częścią tzw. jednolitego rynku (zwanego również rynkiem wewnętrznym albo wspólnym) UE. Dla osób prowadzących działalność polegającą na obrocie handlowym z 26 państwami członkowskimi UE oznacza to następujące zmiany:

  1. na granicach z państwami członkowskimi nie przeprowadza się już kontroli celnych, gdyż pomiędzy krajami Unii obowiązuje swobodny przepływ towarów (poza drobnymi wyjątkami), co oznacza, że nie obowiązują również żadne bariery pozataryfowe, np.: kontyngenty, cła antydumpingowe, przestał tez obowiązywać dokument SAD (pozostaje on natomiast ważny w wymianie handlowej z krajami trzecimi, nie będącymi członkami UE, zob. więcej),
  2. niezależnie od tego, które państwo członkowskie jest odbiorcą towaru, towar ten podlega jednakowym wymogom w zakresie wymogów technicznych (więcej),
  3. prowadzenie działalności jest uzależnione od posiadania numeru NIP opatrzonego przedrostkiem PL, wymagana jest też rejestracja działalności we właściwym urzędzie skarbowym (więcej),
  4. w wymianie handlowej pomiędzy krajami UE przestają obowiązywać pojęcia: eksport, zastąpiony pojęciem dostawa wewnątrzwspólnotowa (i wywóz dla celów statystycznych) i import, zastąpiony pojęciem nabycie wewnątrzwspólnotowe (i przywóz dla celów statystycznych). Od 1 maja 2004 r. eksport i import oznaczają wymianę handlową z krajami spoza Unii Europejskiej (z Rosją, Stanami Zjednoczonymi itd.),
  5. pojawiają się nowe obowiązki sprawozdawcze:

 Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Unia Europejska od 1 stycznia 2007 r. obejmuje 27 państw członkowskich.

Wyjątki od zasady swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku UE
Zgodnie z art. 30 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi UE może w pewnych przypadkach zostać zakazana lub ograniczona

Wymogi techniczne
Każdy produkt lokowany na jednolitym rynku Unii Europejskiej musi spełniać odpowiednie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Za wady produktu odpowiada producent lub importer.

Rejestracja podmiotu jako podatnika VAT UE
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wymianie handlowej z krajami UE muszą się zarejestrować i uzyskać nowy NIP z przedrostkiem PL.

Nowe obowiązki podatkowe dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z krajami członkowskimi UE
Od 1 maja 2004 r. podatek VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych nie jest już pobierany na granicy. Podatek ten rozliczany jest w kraju nabywcy, we właściwym urzędzie podatkowym.

Deklaracje INTRASTAT
Deklaracje INTRASTAT służą ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Zebrane z deklaracji informacje służą wyłącznie celom statystycznym.

Ograniczenia w przywozie towarów do Polski przez osoby indywidualne
Osoby wjeżdżające do Polski mogą przywieźć z innego kraju UE towary przeznaczone do użytku osobistego. W przypadku niektórych towarów określa się ilości, ponad które towary nie uznaje się, jako przeznaczone do użytku prywatnego.

Jak znaleźć wspólnotowy akt prawny?


Zmiany popytu zewnętrznego krajów UE w latach 2005-2007


Dane statystyczne o handlu zagranicznym Polski
Dane statystyczne o handlu zagranicznym Polski


Do góry  
 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015