ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
HANDEL Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Wyjątki od zasady swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku UE
Wymogi techniczne
Nowe obowiązki podatkowe dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z krajami członkowskimi UE
Deklaracje INTRASTAT
Ograniczenia w przywozie towarów do Polski przez osoby indywidualne
Jak znaleźć wspólnotowy akt prawny?
Zmiany popytu zewnętrznego krajów UE w latach 2005-2007
Dane statystyczne o handlu zagranicznym Polski
 
 
 
 Mapa serwisu
 
 
Rejestracja podmiotu jako podatnika VAT UE

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wymianie handlowej z krajami UE muszą złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R/UE (jeżeli do tej pory podmioty te nie prowadziły działalności w ogóle, muszą również złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R).

Zarejestrowanie umożliwia dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na jednolitym rynku UE i pozwala na zastosowanie zerowej stawki VAT na towary dostarczane do krajów unijnych (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest zawsze opodatkowane stawką krajową obowiązującą w państwie nabywcy - patrz: wysokość stawki VAT w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej). Jednocześnie z rejestracją dotyczącą transakcji wewnątrzwspólnotowych wydawany jest nowy numer NIP (w postaci 10-cyfrowego NIPu „starego” z przedrostkiem PL).

Podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są zobowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie to muszą złożyć również podatnicy (w rozumieniu art. 15 ustawy od podatku od towarów i usług) nie wymienieni wcześniej i osoby prawne nie będące podatnikami, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50 000 zł. Dotyczy to także podmiotów podlegających obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, którzy nabywając usługi (o których mowa w art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług), podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku na terytorium kraju, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

Nowelizacja ustawy o VAT znosi obowiązującą wcześniej kaucję gwarancyjną. Wcześniej, w przypadku podatników rozpoczynających działalność i zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE termin zwrotu różnicy podatku wydłużał się do 180 dni - przepisu tego nie stosowało się, jeśli podatnik złożył w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancyjne bankowe na kwotę 250 000 zł.

Podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zarejestrowania od naczelnika urzędu skarbowego, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku (są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL).

Więcej informacji na temat rejestracji podmiotu jako podatnika VAT UE - art. 96-98 ustawy o podatku od towarów i usług.
Do góry  
 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015