handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi
HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ HANDEL Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (KRAJAMI TRZECIMI)
 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zmieniło warunki prowadzenia wymiany handlowej. Obowiązywać zaczęła wspólna taryfa celna oraz wszystkie instrumenty ochrony rynku stosowane przez Unię Europejską. Polska stała się też stroną umów międzynarodowych podpisanych przez UE, regulujących handel z krajami trzecimi (nienależącymi do Unii).

Przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło także warunki prowadzenia wymiany handlowej w ramach UE (aktualnie z 27 krajami). Pojawiły się nowe obowiązki sprawozdawcze, podatkowe, formalne.

Duże zmiany zaszły też w sektorze usług. 1 maja 2004 r. Polska objęta została wspólnotowymi przepisami dotyczącymi swobody świadczenia usług, zakładania przedsiębiorstw, wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Celem tego portalu jest informowanie o zmianach zachodzących w regułach prowadzenia handlu i świadczenia usług. Chcielibyśmy, aby nasza informacja ułatwiła prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim.

Artykuły zamieszczone na stronach portalu przygotowywane są przez ekspertów z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Z uwagi na złożoność tematyki portalu, przedstawiono tutaj jedynie ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej (handlowej i usługowej) w UE.

 

 

 

Portal współfinansowany w latach 2004 - 2005 ze środków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej pozostającej
w dyspozycji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Instytut Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur